Dags att helt slopa kyrkliga vigslar

Det är tio år sedan samkönade äktenskap blev lagliga i Sverige, men fortfarande säger de allra flesta religiösa samfund med vigselrätt nej till att viga personer av samma kön. Så varför i hela friden får de behålla vigselrätten?

Det är SVT som frågat alla svenska trossamfund som får utföra vigslar – och av de 34 (av totalt 37 som har den rätten) som svarat säger bara fem ja.

Att tvinga religiösa samfund att gå emot sina religiösa övertygelser och viga par som samfunden menar bryter mot “guds ord” – eller hur man nu motiverar det – är självklart inte aktuellt. Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och är inte den svenska statens sak att bestämma vad religiösa samfund ska tro på.

Men det borde förstås inte heller vara aktuellt att ge svenska trossamfund som getts myndighetsmakt en de facto “samvetsfrihet” att med statens makt i ryggen diskriminera människor de tycker lever “fel”… I just detta fall är det dessutom den enklaste saken i världen för staten att rätta till denna orätt genom att helt enkelt dra tillbaka de religiösa trossamfundens vigselrätt…

Visst, det löser inte det grundläggande dilemmat med att homosexuella par inte respekteras som fullvärdiga par i många religiösa samfunds ögon – men det gör i alla fall inte staten delaktig i den diskrimineringen.

Det är upp till varje enskilt samfund att bestämma vilka typer av religiösa ceremonier man vill ha och vilka som ska ha rätt att omfattas av dem. Och just därför är det rimligt att staten sköter den juridiska biten utan inblandning från samfunden.

Några av de samfund SVT talat med håller också med om att det vore det mest logiska. Med det förfarandet står det då trossamfunden fritt att fortsätta att internt brottas med frågan om vad man tycker om homosexualitet…

Om detta kan man som utomstående ha en massa åsikter, men vill man vara med och bestämma får man bli medlem och förändra inifrån. Det gäller både fackliga organisationer, politiska partier, den lokala fotbollsklubben – och de religiösa samfunden.

-Susanne Sjöstedt, socialdemokratisk ledare i Allehanda