Dagens pensionssystem är inte hållbart

Med start nästa år höjs stegvis åldern för rätten att ta ut sin allmänna pension från 61 till 64 år och rätten till att behålla sin anställning från 67 till 69 år. Även en riktålder när man tidigast kan ta ut allmän pension, garantipension och bostadstillägg kommer införas 2026 och kommer troligtvis vara 67 år, men kommer att kopplas till medellivslängdens utveckling.

För att kunna få en dräglig pension som motsvarar 70 procent av slutlönen krävs idag att du jobbar tills du är 67 år. Men det förutsätter att du arbetar heltid i 47 år så du som arbetar deltid, är arbetslös eller blir sjuk under ditt arbetsliv kan räkna med att arbeta ännu längre eller få en lägre pension.

Som arbetsmarknaden ser ut idag speciellt inom kvinnodominerade yrken, inom bland annat Handels- och Hotell och restaurangbranschen, har tidsbegränsade anställningar och deltidsanställningar ökat drastiskt. Bemanningen är minimal och kräver att du ska springa snabbare och göra mer på kortare tid. Det här i samband med att arbetsmiljön är bristande gör att många, framförallt kvinnor inom de branscherna, inte orkar arbeta tills den dag de får pension som det ser ut nu. Självklart påverkar det pensionen och många av våra medlemmar lever med pensioner under fattigdomsgränsen.

Kvinnor och män lever i olika verklighet som pensionärer, vilket har skapats av ojämlika arbetsförhållanden under arbetslivet och med en höjd pensionsålder kommer klassamhället visa sig ännu tydligare.

Dagens pensionssystem är inte hållbart. Enligt pensionsmyndigheten levde 245 000 pensionärer med “relativt låg ekonomisk standard” 2017. En inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten vilket motsvarar 12 100 kronor i månaden. Två tredjedelar av dom är kvinnor.

Det måste in mer pengar i systemet, men sluta slå på oss arbetande kvinnor och börja arbeta i rätt ände. Heltid ska vara norm! Förbättra arbetsmiljön! Innan detta är gjort bör vi inte prata om höjd pensionsålder.

-Sara Fernlund vice ordförande Handels avd 13 och Maria Hinders ordförande Handels avd 13, insändare i DalaDemokraten