Avgå Peter Hultqvist!

Den svenska regeringen med försvarsminister Peter Hultqvist har fört Sverige långt bort från alliansfrihet och neutralitet genom att ensidigt sluta upp bakom Nato och USA. Att Hultqvist talar om alliansfrihet är endast av hänsyn till att en stor del av socialdemokratin önskar detta. Alliansfriheten är i själva verket redan övergiven.

Genom Peter Hultqvist har Sverige godkänt värdlandsavtalet som tillåter placering av Nato-kärnvapen på svensk mark. Sverige genomför också gemensamma övningar med Nato på svensk mark, samtidigt som Nato rustar upp kraftigt i Europa och skrotar kärnvapenavtal. Genom Peter Hultqvist har Sverige slutit separata hemliga försvarsavtal med USA, Nato och Storbritannien. Hultqvist driver Sverige in i en allians med USA, den i särklass mest brutala och krigiska av alla stater. Natos olagliga krig i Mellanöstern har dödat tre miljoner människor och drivit lika många på flykt, bland annat till Sverige. USA som är Sveriges främsta försvarspolitiska bundsförvant är också ledande i stöd till kupper och krossande av demokratier över hela världen.

Ryssland har efter direktiv från Nato ensidigt utsetts av försvarsminister Hultqvist till Sveriges huvudfiende. Ett Ryssland vars militära utgifter endast utgör tio procent av Natos. Nato för en expansionistisk politik och har upprättat baser nära Rysslands gränser och Nato-kontrollerade kärnvapen finns i fem stater i Europa. Inte konstigt att Ryssland känner sig hotat.

Med dessa närmanden till Nato och USA ökar risken markant för att Sverige dras in i större krig. Betänk att en majoritet av Sveriges befolkning är emot en anslutning till Nato och är kritiska till värdlandsavtalet. På den senaste socialdemokratiska kongressen fanns många motioner som ställde sig bakom en “bevarad alliansfrihet”, “nej till närmande av Nato” och bevarad folkrätt. Motionerna avslogs.

Dessutom håller Sverige och Socialdemokraternas högerfalang på att överge sin anti-kärnvapenpolitik genom att, efter påtryckningar från Washington, vägra underteckna konventionen om kärnvapenförbud. Huvudansvarig för denna för Sverige farliga utrikes- och försvarspolitik är Peter Hultqvist. Därför kräver vi krigsminister Peter Hultqvist avgång.

—Nej till Nato, Göteborg, opinionsartikel i Flamman.