Arv och bakgrund avgör om du får bostad

Att komma in på den svenska bostadsmarknaden är i dag i princip omöjligt utan hjälp från familj eller kontakter, samtidigt som vi vet att bostaden utgör den mest grundläggande förutsättningen för människor att kunna delta i samhällslivet.

Genom bostadsmarknaden förstärks i dag klassamhället i en rasande takt. Det krävs kraftfull politik för att vända utvecklingen. Till följd av otryggheten på bostadsmarknaden försätts människor i fruktansvärda beroendesituationer. 35 procent av alla kvinnor uppger att de stannat i relationer de helst skulle lämna, bara för att ha någonstans att bo. Bristen på hyresrätter och billiga boendelösningar förvärrar vårt redan ojämställda samhälle och leder till i värsta fall livsavgörande konsekvenser för kvinnor som är fast i destruktiva relationer.

Samtidigt som bra bostäder blir allt mer otillgängliga för många av oss är det vissa som gynnas av den situation vi har i dag. I skrivande stund finns det närmare 400 bostäder, vars utgångspris börjar på minst tio miljoner kronor, ute på Hemnet..

I brist på förmånliga arv och i takt med de ökade bostadspriserna tvingas människor i stället till dyra och osäkra lån eller att fastna i en evig flyttkarusell av korta och dyra andrahandskontrakt…

I grund och botten är det en fråga om orättfärdig kapitalfördelning. Vi måste ha starkare skyddsnät och bättre välfärd finansierat av de förmögenheter som cirkulerar genom dyra fastigheter och stora arv. Därför vill vi återinföra arvsskatten och införa en progressiv fastighetsskatt.

Staten måste också ta ett tydligare ansvar för bostadsbristen. Genom ökad statlig kontroll över bostadsbyggandet och en rättvisare hyresreglering, i kombination med ett höjt och breddat bostadsbidrag. Ett tryggt tak över huvudet ska vara en rättighet och inte ett privilegium som endast tillfaller kapitalbarnen. Den stress och utsatthet dagens situation innebär kan inte accepteras.

Diskussionen om demokrati och arv bör ta sin utgångspunkt i bostadsmarknaden. Det finns inget som cementerar klassklyftor och ojämlika förutsättningar lika tydligt som dagens bostadsmarknad.

Lotten Hammar och Alva Cedergren, debattartikel i Svenska Dagbladet.