Arriva utnyttjar coronakrisen för “hyvling”

Acceptera att din anställning hyvlas från 100 procent till 80 procent eller bli avskedad. Bestäm dig snabbt, men du har som längst en vecka på dig.

Detta är budskapet som Arriva nu skickar till de anställda på Pågatågen i Skåne. Man kallar det för ett ”erbjudande”. Istället för att genomföra traditionella övertalighetsförhandlingar vill Arriva omvandla heltidstjänster till deltidstjänster på 80 procent.

“Erbjudandet” innebär förutom att de anställda som accepterar det får sämre lön, att de också kommer få sämre arbetstider och sämre semester. Ett agerande från Arriva som bara kan beskrivas på ett sätt. Skamlöst!

Just nu mår många av Sekos medlemmar på Pågatågen dåligt och känner en stor oro för sin framtid. Medlemmar som nu inte vet om de kommer kunna bo kvar i sina bostäder och ensamstående föräldrar som inte kommer kunna leva på endast 80 procent av sin lön…

Arriva anger den pågående coronapandemin som skäl till hyvlingarna. Sanningen är att bolaget länge försökt med att ta igen förluster genom att försämra anställningsvillkoren för personalen.

De nedskärningar på personal som Arriva nu försöker genomföra står inte heller i paritet med de neddragningar av trafiken som Skånetrafiken gjort som en konsekvens av pandemin. Vi kommer därför inte att ge oss och alla medlemmar på Pågatågen ska känna sig trygga i att Seko står bakom dem fullt ut!

Arriva har dessutom permitteringsstöd från staten som motsvarar 47 heltidstjänster året ut. Det är uppenbart att Arriva bara använder den tillfälligt minskande trafiken som täckmantel för att kunna skapa otrygga anställningsformer och för att sänka lönerna för sina anställda.

—Valle Karlsson och Thomas Rorin Weijner, Seko, debattartikel i Arbetet.