Arbetskraftsinvandring utnyttjas av kriminella

När Riksrevisionen nu presenterar sin granskning av exploatering av arbetskraftsinvandrare är slutsatserna knappast något som förvånar någon i fackföreningsrörelsen. Att människor, helt beroende av sin försörjning för att få stanna i Sverige, är enkla måltavlor för kriminella och oseriösa företag borde inte ha vart så svårt att räkna ut.

Beslutet 2008, av den dåvarande Alliansregeringen och Miljöpartiet att ta bort arbetsmarknadsprövningen, var bara ett av många beslut som pekat i farans riktning. Prövningen gjorde att berört fack fick vara med och bedöma om yrket man vill ta in arbetskraftsinvandring till är ett yrke där det råder brist på inhemsk arbetskraft eller om kompetensen redan finns på plats i Sverige.

När man från politiskt håll kombinerade det med att undergräva det fackliga medlemskapet, skrotade arbetslivsinstitutet och kraftigt sänkte anslagen till Arbetsmiljöverket så accelererade utvecklingen av en otrygg arbetsmarknad där människor exploateras.

Cynisk politik där den svenska arbetsmarknadsmodellen undermineras. För när vi har oreglerad arbetskraftsinvandring så riskerar arbetare att ställas mot arbetare och seriösa företag att slås ut. Regler saknas i dag för att skydda mot oskälig lön, att man inkvarteras i undermåligt boende eller att man sätts i skuld till arbetsgivaren…

Om inte annat visar det faktum att endast tre fällande domar för människohandel eller människoexploatering till följd av arbetskraftsexploatering utdömts de senaste 15 åren. Satt i relation till hur många som i praktiken utnyttjas är det med andra ord grönt ljus för att fortsatt utnyttja människor under slavliknande förhållanden.

Från LO-distriktet Norra Sverige så kräver vi att arbetsmarknadsprövningen för arbetskraftsinvandring återinförs. Vi kräver även att politiken tar ett helhetsgrepp för att motverka exploatering av arbetskraft. Det duger inte att offer för den här typen av verksamhet ramlar mellan stolarna för att de bollas mellan olika myndigheter. För att det ska kunna övervakas och utredas behöver även Arbetsmiljöverkets resurser stärkas och de regionala skyddsombuden tillåtas få utökad tillträdesrätt!

Krister Johansson och Carola Andersson, LO-distriktet Norra Sverige, debattartikel i Västerbottens Folkblad.