Är ni beredda att bli antikapitalister?

På FN-mötet i Katowice blev Greta Thunberg särskilt inbjuden att hålla tal inför världens ledare. Hon sa att hon inte kommer att be dem om någonting eftersom utsläppen bara ökar trots att frågan diskuterats i 25 år. Istället vill hon att alla vi andra ska inse att världens ledare har svikit oss. Och att medierna ska börja behandla klimatkrisen som en kris. “Vi kan inte längre rädda världen genom att följa reglerna.”

Greta Thunberg har rätt när hon säger att klimatkrisens lösning finns i att vi börjar bryta mot reglerna. Så länge samhället organiseras för att ett litet antal personer i den ägande klassen ska kunna lägga världen under sina fötter och gå över lik för att öka sina vinster är vi chanslösa. Det enda som kan rädda oss är ett samhälle och en ekonomi som planeras utifrån människors grundläggande behov.

Många som engagerar sig i klimatfrågor konstaterar att ständig tillväxt är en omöjlighet. Men väldigt få påpekar att ständig tillväxt är en av grundförutsättningarna för vårt nuvarande samhällssystem.

Så alla ni politiker och proffstyckare som solar er i glansen från Greta Thunberg: Är ni beredda att bli antikapitalister? Eller handlar ert stöd om att få likes på sociala medier och bygga ert eget varumärke?

– Jenny Tedjeza, chefredaktör, i Proletären