Åk inte med Uber

Ubers taxitjänster i Sverige skiljer sig inte i grunden från det traditionella taxibolagets, där ägaren till varumärket och telefonväxeln profiterar på anslutna åkerier och deras anställda. I USA och andra länder, där förare kör för Uber i egna bilar, påminner konceptet om skogsindustrin vid förra sekelskiftet. Bolagen lejde tillfällig arbetskraft till lägsta pris, och skogshuggarna höll själva med såg och yxa.

En skillnad är att den digitala tekniken förfinar övervakningen av arbetsprocessen. Uber har genom sin GPS-anslutna app och sitt betygssystem detaljerad kontroll över sina hundratusentals förare.

Förslumning, låga löner och chefsdiktatur med datastöd – det är modellen för Uber, dess dotterbolag och den omtalade nya ekonomin. Åk inte med Uber X, säger Jimmy, Uberföraren, till sina vänner.

– Mikael Nyberg i Aftonbladet