Äldreomsorgen måste få kosta mer och få fler fast anställda

Osäkra anställningar ökar också risken för sjukdom. Under coronapandemin har vi bevittnat vilka allvarliga konsekvenser det här kan få då det är konstaterat att en hög andel timanställningar riskerar att förvärra smittspridning.

Det är en slutsats som Coronakommissionen drog i sin rapport som kom i december. Därför menade de också att andelen timanställningar måste minska kraftigt. Det är alltså centralt för äldreomsorgen och förmågan att hantera en framtida pandemi att andelen fasta anställningar ökar. Nu är hög tid för alla partier, inklusive de borgerliga, att förstå hur viktig frågan är.

Även Kommunal har lyft frågan om timanställningar gång på gång och kunskapen om problemet finns hos politikerna. Men trots det har stora kommuner som Stockholm, Uppsala och Botkyrka en hög andel timanställda.

Samma gäller i några av Sveriges rikaste kommuner som till exempel Danderyd och Solna. Det är inte acceptabelt. Så här ser det dessutom ut trots att det finns ett riktat statsbidrag, som Vänsterpartiet tagit initiativ till, för att omvandla osäkra anställningar till tillsvidareanställningar.

Vänsterpartiet står till hundra procent bakom att många fler ska ha fasta anställningar. Vi vet att det inte görs i en handvändning och att det dessutom kostar pengar. Men det måste göras för både personalens och de äldres skull. Vår välfärd måste få kosta.

Och nu är hög tid för alla partier, inklusive de borgerliga, att förstå hur viktig frågan är. Ska vi få den äldreomsorg som alla påstår sig vilja ha, ja då måste äldreomsorgen få kosta mer och betydligt fler bli fast anställda.

Torun Boucher, debattartikel i Kommunalarbetaren.