Borgarklassens diskreta charm

Nu har det hänt igen. Den privata internatskolan Lundsberg, som ligger i Storfors i Värmland, har åter hamnat i blåsväder.

Den här gången är det Skolinspektionen som riktar skarp kritik mot skolan och dess rektor för att man sätter glädjebetyg.

Till exempel har 60 procent av eleverna fått högre betyg i matematik än vad som motsvarar deras kunskaper jämfört med resultatet vid nationella proven.

Och det här är inte första gången. Skolinspektionen har samlat statistik under ett antal år som tyder på att många elever på Lundsberg fått glädjebetyg.

Tidigare hamnade Lundsberg i blåsväder när Uppdrag granskning SVT 2011 avslöjade att det förekommer systematisk pennalism på skolan i form av misshandel, sexuella övergrepp, olaga hot och olaga tvång mot minderåriga. Polisanmälan som då gjordes lades ner. Skolinspektionen ansåg att skolan vidtagit “nödvändiga åtgärder” för att få driva verksamheten vidare.

2013 var det dags igen då två elever hade fått brännskador från strykjärn vid så kallad “nollning”. I samband med den “incidenten” dömdes två elever till vållande av kroppsskada.

På skolan kallas det för “kamratuppfostran” där de yngre eleverna ska lära sig att lyda de äldre eleverna.

I Uppdrag granskning beskriver en av eleverna den hierarkiska ordning som råder i elevrummen som det som utspelas i boken “Flugornas herre”.

Kort efter “incidenten” med strykjärnen belade Skolinspektionen Lundsberg med ett tillfälligt verksamhetsförbud. Efter byte av rektor och andra i skolans ledning fick skolan tillstånd att drivas vidare.

Man kan ju tro att det är flåbusar av grövsta slag som går på en skola där elever mobbar och misshandlar varandra.

Men det är tvärtom. Lundsberg som har anor från 1896, är en “elitskola” som startades med klassiska brittiska internatskolor (för pojkar) som förebild. Lundsberg kännetecknas av att man har en hög andel elever med överklassbakgrund.

Sedan skolan startades har många personer med betydande positioner i samhället gått på Lundsberg, bland andra ett flertal medlemmar av den kungliga ätten Bernadotte och den grevliga ätten Wachtmeister.

I skolans ledande paragraf från 1919 kan man läsa:

“Lundsbergs skola i sin verksamhet ytterst bör ledas av en kristen evangelisk uppfattning”.

Nu är det “modernare” och ändrat till:

“Syfte är att driva och vidareutveckla Lundsbergs skola i demokratisk anda och på kristen grund”.

Skolans motto:

“Mens sana in corpore sano (En sund själ i en sund kropp).

Om skolan nu varit framgångsrik med sina grundsatser för verksamheten betyder det att pennalism, misshandel, sexuella övergrepp olaga hot med mera, ingår i en “demokratisk anda på kristen grund”

Läsårsavgiften 2021 var 285 000 kronor för svenska medborgare och 385 000 kronor för utländska medborgare. Källa Wikipedia.

Lästips:

Rolf Waltersson