Före detta Bolinder-Munktells kontorsbyggnad. Foto: Tommy Andersson.

Arkitektur a la Ferdinand Boberg

Går du genom portalen till Bolinder-Munktells gamla kontorsbyggnad, som numer är hotell, kommer du in på Munktellområdet där Theofron Munktell startade Eskilstuna mekaniska verkstad.

Kontorsbyggnaden och nya verkstäder kom till 1898 efter ritningar av arkitekten Ferdinand Boberg. Han var stor som arkitiekt kring sekelskiftet och väldigt produktiv. Han har bland annat ritat Thielska galleriet på Djurgården och det som blev LO-borgen vid Norra Bantorget, liksom Centralposthuset i Stockholm.

Text och Bilder: Tommy “Bimman” Andersson

You May Also Like