Insändare om nödvändigheten av en social bostadspolitik och aktiv solidarisk hyreskamp

Berit Bornecrantz Dias:

Privatiseringar och ägarskiften har skett i stor omfattning de senaste decennierna. Brytpunkten kom med mordet på vår statsminister Olof Palme (S) och århundrades backlash efter systemskiftet 1991. Arbetarrörelsen har … Läs mer “Insändare om nödvändigheten av en social bostadspolitik och aktiv solidarisk hyreskamp”

Read more

Kristofer Lundberg: “Det behövs en offensiv rörelse för hyresgäster”

I mitten av maj lades grunden för en ny bostadspolitisk plattform, när hyresrättsaktivister från 18-aprilmommittén samlades i Göteborg och enades om att bilda en ny kamporganisation. En av initiativtagarna var Kristofer Lundberg … Läs mer “Kristofer Lundberg: “Det behövs en offensiv rörelse för hyresgäster””

Read more