Svenskarna tycks inte vara redo för det kontantfria samhället än på ett tag… (Foto: Wikipedia)

Allt fler svenskar vill ha kvar kontanterna som betalmedel

Åtta av tio svenskar vill fortsätta kunna betala med kontanter även i framtiden. Det visar en ny Sifoundersökning. Undersökningen är beställd av företaget Bankomat.

I februari i år, innan Rysslands invasion av Ukraina, svarade 78 procent av svenskarna att de vill ha kvar kontanter som möjligt betalmedel i samhället. När frågan ställdes på nytt i maj hade andelen ökat till 81 procent. Motsvarande siffra var 73 procent 2021 och 68 procent 2018.

Kontanter vid samhällskris

– Vi har under fem år sett en tydlig trend i att allt fler människor vill ha kvar kontanterna. I och med Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina har många svenskar också fått en ökad insikt om hur viktig kontanthanteringen är för Sveriges krisberedskap, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på företaget Bankomat.

Mer märkbart hos den äldre generationen

Mest positiva till kontanter är personer mellan 65 och 79 år, i den åldersgruppen vill hela 90 procent ha kvar kontanterna. Men den största ökningen syns i åldersgruppen 18 till 29 år, där vill nu 72 procent att kontanterna ska finnas kvar, vilket kan jämföras med 56 procent 2018.

Läs också:

You May Also Like