“White only” – 1 december är en årsdag att minnas

1 december 1955 vägrade Rosa Parks flytta på sig i bussen för att lämna plats till en vit manlig passagerare. Detta hände i i Montgomery i delstaten Alabama.

Lagarna var sådana att svarta först löste biljett framme hos busschauffören. Sedan steg man av bussen för att återigen stiga på bussen genom dörren längst bak.

Sittplatserna var indelade i två sektioner – en för vita passagerare och en annan för svarta. Det fanns regler man var tvungen att följa. Svarta fick inte sätta sig intill vita – inte ens om mittgången skilde dem åt.

Om ingen sittplats var ledig för vita, var svarta skyldiga att ge sin plats till de vita.

Den dagen, 1 december 1955, alltså för bara 65 år sedan, vägrade Rosa Parks åtlyda busschaufförens uppmaning med orden:

I´m not moving, you may arrest me if you need to.

Därefter greps hon av två poliser.

Den här händelsen blev startskottet för en långvarig bussbojkott i Montgomery. Svarta vägrade åka buss, vilket blev ekonomiskt kännbart för bussbolagen eftersom det var vanligare att svarta åkte kollektivt. En bojkott som kan ses som starten för den moderna amerikanska medborgarrättsrörelsen.

Efter 381 dagars bojkott bekräftade USA:s högsta domstol att det stred mot grundlagen att segregera användande av buss och andra kollektiva transportmedel.

Rosa Parks vägran att flytta på sig i bussen, och den efterföljande bojkotten och domstolsutslaget blev en delseger för de svartas kamp mot rasdiskrimineringen.

Men den senaste tidens polisövergrepp mot svarta i USA och mot Black-Lives-Matter-rörelsen visar att USA har lång väg att gå innan all rasdiskriminering är borta och alla behandlas lika oavsett hudfärg.

Rosa Parks var inte den första svarta medborgare som protesterade mot rasdiskrimineringen genom att vägra flytta på sig i bussen.

Nio månader innan Rosa Parks “bussaktion” vägrade en annan svart kvinna, Claudette Colvin, att flytta på sig för att ge plats åt en vit passagerare. Claudette Colvin blev också arresterad. Detta hände också i Montgomery, 2 mars 1955, men den händelsen fick inte samma uppmärksamhet.

Claudette Colvin.

Och två år tidigare, 1953, hade två yngre svarta kvinnor gripits av polisen av samma skäl. Även detta hände i Montgomery.

Så Rosa Parks bussprotest var inte den första. Men det var den som väckte uppmärksamhet och fick genomslag i media och i debatten om rassegregerande lagar i USA.

Rosa Parks föddes 1913 och avled 2005, 92 år gammal.

Rolf Waltersson

Rosa Parks och Martin Luther King. Året är 1955.