This Day in History: 2023-11-10

Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling.