This Day in History: 2023-10-24

Världsdagen för information om utvecklingsfrågor.