Projektet måla Fredrik Ström FOLKETs första chefredaktör 1906-08, 2:dagen

Det är bra att gå ifrån, sätta på lite kaffe, fundera.

Bilder och text: Tommy “Bimman” Andersson

You May Also Like