Pojke i Gaza. Foto Hozny Salah / Pixabay.

Folkrätten är tydlig – det råder en skyldighet att skydda civila

Allt medan medierna dagligen rapporterar från attacker och krigshandlingar i och kring Gaza och militärstrateger uttalar sig om nästa tänkbara steg i kriget är vår fråga: varför nämner ingen FN:s skyddskonvention?

Skyldigheten att skydda etablerades 2005 som en ny folkrättslig princip på ett toppmöte inom FN: The responsibility to protect, R2P.

Dess syfte är att så långt det är möjligt skydda utsatta civilbefolkningar från folkmord, etnisk rensning, krigsbrott och brott mot mänskligheten. Det är helt klart nödvändigt att skydda civilbefolkningen i Gaza, varav hälften av de 2,2 miljonerna utgörs av barn och unga. På en yta inte större än Helsingborgs kommun. Enligt FN-organet UNFPA är 50 000 kvinnor i Gaza gravida och även de är i stort behov av skydd.

Redan den 14 oktober varnade FN:s rapportör för mänskliga rättigheter i de ockuperade områdena, Francesca Albanese, för att det finns en stor risk för etnisk rensning i Gaza. Hon uppmanade då världssamfundet att förhandla fram en omedelbar vapenvila. Någon sådan blev det inte. Sverige röstade inte för en vapenvila, vilket vi är många som djupt beklagar.

Skyldigheten att skydda en utsatt civilbefolkning är klart uttalad i folkrätten där en grundläggande princip är att civila ska åtnjuta ett omfattande skydd. Det gäller även under en väpnad konflikt. Uteblir det skyddet i konfliktzonen måste det internationella samfundet agera.

Det är ett sådant agerande som vi efterfrågar och väntar på. Hundratusentals liv är i uppenbar fara och behovet av skydd är skriande och behoven akuta.

Om folkrättsexperter fick komma till tals i medierna, lika frekvent som militärstrateger, kunde vi kanske få klarhet i om palestinier i det krigshärjade Gaza och på de övriga ockuperade palestinska områdena omfattas av folkrätt, humanitär rätt och de mänskliga rättigheterna. Gäller dessa inte för dem bör det tydligt framgå. Då har världssamfundet totalt svikit och vänt dem ryggen.

Inom FN finns många som inser allvaret, bland andra Generalsekreterare António Guterres och Francesca Albanese. Det inger hopp i en för övrigt nattsvart stund.

Den 14 oktober sade Albanese:

The international community has the responsibility to prevent and protect populations from atrocity crimes.”

Är det inte just det som menas med skyldigheten att skydda: att ta sitt preventionsansvar och att skydda en befolkning från ohyggliga brott. När ska den svenska regeringen, EU och övriga inom den internationella gemenskapen göra det?

Palestinagrupperna i Skåne

Kerstin Dahlberg
Yvonne Fredriksson
Gert Andersson
Rolf Björnson