Grönt. EU-länder som står utanför eurosamarbetet.

Euro eller inte euro som valuta i Sverige? – Det är inte hela frågan

Tycker du att Sverige borde införa euron som valuta eller tycker du att vi ska behålla den svenska kronan?”, frågade Novus i våras.

Resultatet:

  • 51 procent Nej
  • 31 procent Ja
  • 18 procent Vet ej

På grund av kronans svaga ställning har Ja-sidan ökat något den senaste tiden. Men fortfarande är det en tydlig majoritet som säger Nej till euron som valuta och som vill att vi ska behålla den svenska kronan.

I dagens Aftonblad på “Vi 5” på sista sidan upprepas frågan “Tycker du att Sverige ska slopa kronan för euron?”.

Fem tillfrågade är ju ingen opinionsundersökning. Men resultatet blev att en svarade Ja, tre svarade Nej. Den femte svarade Ja och Nej.

Varför jag tycker att frågan är fel ställd är för att det handlar om så mycket mera än att bara byta valuta. Att byta den svenska kronan mot euron.

Vad det handlar om är att man överger vår självständighet att ensamma besluta om penningpolitik, räntor och annat som är viktigt. Man överlåter besluten till den Europeiska centralbanken (ECB) om penningpolitik, inflationsmål, räntor och mycket annat.

Frågan borde ställas:

“Tycker du att Sverige ska överge sin självbestämmanderätt över penningpolitiken och överlämna den till den Europeiska centralbanken (ECB)?”

För att kunna svara på den frågan måste man veta vad konsekvenserna blir. Det handlar om så mycket mera än att bara byta kronan mot euron.

För mig personligen har jag inga “nostalgiska” känslor för den svenska kronan och att kungen finns på våra mynt, eller vad det står på mynten och vilka figurer som är porträtterade på sedlarna är för mig ganska likgiltigt.

Att överlåta penningpolitiken till ECB innebär att det är de stora ekonomierna inom EU som kommer att staka ut den färdriktning som ska gälla för alla. Det finns nyckeltal som reglerar inflytandet i ECB för respektive land utifrån “ekonomiska muskler”.

Till exempel står det:

“Bankens uppgift är att bevaka eurons värde, bestämma räntan och hålla inflationen inom euroområdet strax under 2 procent. ECB har hand om penningpolitiken i euroområdet sedan 1999 då ansvaret överfördes från de nationella centralbankerna”

Inflytandet över ECB enligt ett fördelningsnyckeltal:

  • Tyskland har 21,4 procent
  • Frankrike 16,6 procent
  • Italien har 13,8 procent
  • Spanien 9,7 procent

Det betyder att dessa 4 stora ekonomier har egen majoritet i ECB på över 61 procent.

Nu sägs det att ECB ska driva den penningpolitik “som är bäst för hela EU”.

Men “hela EU” ser inte likadant ut. Det är stora skillnader mellan länderna. Det som är bra för ett land kan vara dåligt för ett annat. Därför är det högst tveksamt om det finns en penningpolitik som passar alla länder.

ECB har sitt huvudkontor i Frankfurt i Tyskland. Är det en ren tillfällighet att ECB ligger i Tyskland, som har den “starkaste” och mest dominerande ekonomin inom EU?

En gemensam penningpolitik som “passar hela EU” kan jämföras med att man har en termostat i Frankfurt som är inställd på samma värde för hela EU, utan hänsyn till att det är skillnad på temperaturen i södra Europa vid Medelhavet och norra Europa långt ovanför polcirkeln.

Av EU:s 27 medlemsstater står 7 utanför eurosamarbetet. Förutom Sverige är det Danmark, Polen, Bulgarien, Rumänien, Ungern och Tjeckien.

Minns jag rätt har Danmark ett specialavtal om att stå utanför. Om de övriga länderna står utanför beror på att de inte uppfyller kraven för att ingå, eller om de inte vill vara med, har jag inte kollat.

Därutöver står ett antal länder “på kö” för att bli EU-medlemmar. Bland andra Turkiet, Ukraina, Serbien, Albanien, Montenegro och några till.

PS. Sveriges riksbank grundades 1668 och anses vara världens äldsta centralbank. Den hette från början Riksens Ständers Bank.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like