Vi ska ha ett välfärdssamhälle!

”Vad ska vi ha, ett välgörenhets- eller ett välfärdssamhälle?” Den frågan ställdes i SVT:s Forum om barnfattigdom den 9 april.

Flera borgerliga regeringar har sänkt skatten för rika. Nu försöker de institutionalisera statens nödhjälp.

Bakgrund: Under pandemin beslutade dåvarande S-regering att anslå 40 miljoner för tillfällig hjälp till flyktingar till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). I år har borgerliga regeringen anslagit 56 miljoner till MUCF att fördela. Generaldirektören för MUCF, Lena Nyberg, välkomnar pengarna. Från civilsamhällets organisationer, säger Nyberg, framgår att människor ”behöver få hjälp med exempelvis mat och hyra.”

På Visingsö-Braheskolans kurs i Brighton i England 1970 fick jag inblick i engelskt civilsamhälle. Massor med fattiga i all rikedom. I dag i Sverige, likadant.

I Finland har statens nödhjälp, mathjälpen, inneburit enligt professor Tina Silvasti på Jyväskylä universitet ”att Finland har rört sig bort från ett ideal av universalism mot en annan situation nämligen att utsatta människor i allt högre grad är beroende av kyrkor och frivilligorganisationer för överlevnad.” (Svensk Kyrkotidning nr 3 2024).

Så ska vi inte ha det i Sverige!

Svensk Kyrkotidnings ledarskribent Stig Linde skriver i ledare i nr 3 under rubriken ”Institutionaliserad tillfällig nödhjälp – en oönskad paradox” följande: ”Det civila samhällets organisationer har inte oväntat svårt att tacka nej. Men hallå! Mat och hyra. Ett vad som kunde förstås som ett nödbidrag för att täppa till under pandemin verkar vara på gång att institutionaliseras från statens sida. Nödhjälp från det civila samhället kan inte accepteras som en hållbar lösning i en nordisk välfärdsregim, som har konstruerats i en universalistisk anda av ansvar. Dra lärdomar från Finland! Rätten till mat är en mänsklig rättighet.”

Vi ska inte ha tillbaka välgörenhetssamhället! Staten skall ta ansvar för vårt lands medborgare. Vi bör stödja civila organisationer, men ta bort skatteavdrag, för sådana gåvor, som KD-ledare införde. Det räcker nu med rikas möjligheter till skatteavdrag! Vi ska ha ett välfärdssamhälle!

I Svensk Kyrkotidning nr 3 skriver Magnus Bodin om Föreningen FVO (samordnat ekonomiskt stöd utöver rättigheter). ”FVO är oroat över en utveckling där staten till synes går förbi kommunernas socialtjänst, vilka har det egentliga ansvaret för denna typ av insatser.” Bodin hävdar att det behövs ”en tydlig ansvarsfördelning, så att inte civilsamhället uppfattas som det yttersta skyddsnätet.”

-Ingegerd Hellberg, Borlänge, insändare i Dala-Demokraten

https://www.dalademokraten.se/2024-05-18/vi-ska-ha-ett-valfardssamhalle/