Vi måste främja nerväxt – inte tillväxt

Vi måste främja nerväxt – inte tillväxt Ekonomerna kommer att säga att vi kan ha ekonomisk tillväxt utan ökade materialförbrukning, men det är helt och hållet nonsens. De historiska bevisen är entydiga…

Vi har vetat det i evigheter – att ökade storlek på BNP (bruttonationalprodukten) inte kommer att förbättra vår tillfredsställelse med livet, jämlikhet eller känsla av välbefinnande. Titta på Japan. De är ganska rika men de är bland de olyckligaste människorna på planeten…

Vi skulle kunna halvera vår energi- och materialförbrukning och detta skulle leda oss tillbaka till samma nivå som 1960-talet. Vi skulle kunna skära ner utan att förlora något viktigt. Livet var inte hemskt varken på 1960- eller 70-talet i Europa. Människor från Köpenhamn skulle inte längre kunna flyga till Singapore för ett tre dagars besök, men vad skulle det göra? Mycket kommer inte att förändra deras liv.

Nu finns det denna starkare röst som kräver mer konsumtion och ett större badrum och en SUV, men det blir allt tydligare att detta inte kan fortsätta. Det blir ungefär som att röka, som man gjorde överallt för 50 år sedan. Men nu när människor inser den tydliga länken till lungcancer har rökningen begränsats. Detsamma kommer att hända när människor inser vart materiell tillväxt tar oss. Jag tror att det är en tidsfråga innan människor inser det…

Vad som behöver göras på varje plats kommer att vara annorlunda. Vad vi behöver i Nigeria är mer mat, mer tillväxt. I Filippinerna behöver vi lite mer av det. Och i Kanada och Sverige behöver vi mindre av det. Vi måste se på utvecklingen ur olika synvinklar. På vissa ställen måste vi främja det som ekonomer kallar nerväxt. På andra ställen måste vi främja tillväxt.

Vaclav Smil, en av världens främste energihistoriker, intervju i The Guardian.