Vi kan inte ta jämställdheten för given

Julen är ett tillfälle då fördelningen av det obetalda hemarbetet ställs på sin spets när matlagning, julklappsinköp, städning, besök och resor ska planeras.

Inför julhelgen har TCO uppdragit åt Novus att genomföra en undersökning om vem som projektledare julen i familjen. Resultatet är nedslående och visar att julens projektledare är en kvinna – igen.

68 procent av kvinnorna i undersökningen svarar att det är de själva som är julens huvudsakliga projektledare i sin familj. Bland männen svarar 17 procent att de projektledare julen i sin familj.

Ojämställdheten är som störst bland sammanboende med barn hemma. I den gruppen svarar 77 procent av mammorna att de projektledare familjens jul, medan åtta procent av de sammanboende papporna svarar detsamma.

Ojämställdheten tar fart i familjer när barnen föds, och det får stora konsekvenser i yrkeslivet. Kvinnor löser ofta familjens livspussel genom deltidsarbete, lång föräldraledighet och andra anpassningar i arbetslivet.

Jämställdheten är hög i Sverige. Samtidigt tyder flera undersökningar på att utvecklingen mot ökad jämställdheten har stannat av.Vi inte kan vänta oss att ökad jämställdhet kommer av sig själv med yngre generationer.

Enligt en undersökning från Jämställdhetsmyndigheten visar unga män minst intresse att bidra till jämställdheten. TCO:s senaste jämställdhetsindex visar också att den positiva utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten har bromsat in, och till och med gått åt fel håll.

Utvecklingen är oroväckande. Att kvinnor tar större ansvar i hemmet är ett återkommande mönster som påverkar långt mer än julstöket. Det får negativa konsekvenser för kvinnors arbetsliv, ekonomi, pension och hälsa. Vi kan inte ta jämställdheten för given.

Det bör vara en prioriterad fråga för jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) att se till att en reell förändring nu sker.

Therese Svanström, ordförande TCO, debattartikel i Folkbladet, Västerbotten.