Vi har fått ett skuggsamhälle där arbetare ofta utnyttjas å det grövsta

“Det är vänstern som står för rasismen” skriver tre företrädare för Sverigedemokraterna på Expressen Debatt den 20 september. Det är i stora drag svårt att förstå vad artikeln går ut på då anklagelserna är svepande och formuleringarna vaga…

Vi har arbetat som asylrättsjurister under många år med alla typer av migrationsärenden. Det bör inledningsvis påpekas att Sverige undertecknat och är part till internationella överenskommelser och konventioner som tillkommit för att garantera människor möjligheten att söka asyl när de blir förföljda i sitt hemland. En stor andel av de som invandrat till Sverige sedan 2008 är dock inte asylsökande utan har kommit hit på så kallade arbetstillstånd.

Det var de fyra borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet som införde möjlighet till arbetskraftsinvandring 2008, då man även möjliggjorde så kallade spårbyten. I kölvattnet av den reformen har en omfattande arbetslivskriminalitet vuxit fram, ett skuggsamhälle där arbetare från andra länder ofta utnyttjas å det grövsta. Det krävs facklig solidaritet och statligt engagemang för att åtgärda den misslyckade reformen.

Artikelförfattarna menar att “vänsterliberaler” på något vis ska ha lockat resursstarka män till Sverige, som lämnat kvar kvinnor och barn efter sig. Det är viktigt att påminna om att det inte går att ansöka om asyl på plats i sitt hemland, utan att kravet är att man befinner sig inom Sveriges gränser. Det är så reglerna är utformade. Samtidigt har Europa gjort vägen hit näst intill omöjlig, vilket gör att människor riskerar sina liv för att vinna ett bättre och säkrare…

Det är “välfärdsbelastande” grupper som lockats till Sverige, anser artikelförfattarna. Vi undrar vilka grupper man syftar på? Är det barnfamiljer, de som traumatiserats, eller de tortyrskadade? Många asylsökande vi mött har talat om att de velat söka asyl just i Sverige, eftersom de hört att Sverige respekterar mänskliga rättigheter.

Vad gäller fördelarna för asylsökanden att söka sig till Sverige anpassades våra asylregler 2016 till EU:s miniminivå. Det finns därför rent formellt inte några fördelar för asylsökanden att välja Sverige framför något annat EU-land.

Att gå längre, och inskränka rättigheter för asylsökanden ytterligare, skulle riskera att bryta mot EU-rätten och våra internationella konventionsåtaganden.

Mai Greitz, Leticia Mendez och Per Stadig, debattartikel i Expressen.