Vår tid att ta nya steg mot en värld fri från kärnvapen är nu

Sverige kan återigen välja vägen mot en kärnvapenfri värld genom att underteckna det förbud mot kärnvapen som antogs i FN förra sommaren. Då röstade Sverige för ett förbud men eftersom regeringen var splittrad i frågan begravdes den i en utredning för att utröna vilka eventuella konsekvenser förbudet skulle innebära för svensk del. Slutbetänkandet ska presenteras senast den 21 januari 2019…

Svenska folket har redan bestämt sig. Fler än 4 av 5 svenskar vill att Sverige ska skriva under för ett kärnvapenförbud enligt den Sifo-undersökning Palmecentret nyligen låtit göra…

Både Thailand och Filippinerna har nyligen undertecknat samt ratificerat avtalet och båda länderna har nära militära samarbeten med USA. Relationerna har inte påverkats. Österrike är ytterligare ett exempel på ett land som både undertecknat och ratificerat avtalet.

Vår tid att ta nya steg mot en värld fri från kärnvapen är nu.

– Anna Sundström generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center i Norrländska Socialdemokraten