Välfärdsstaten har blivit en kassako för kapitalet

…Som vi noterat är private equty eller “utköpskapitalism” en ny, extra aggressiv form av finanskapitalism som blivit särskilt viktig i Sverige. Störst är Wallenbergägda EQT. För det här kapitalet var de privatiserade apoteken, skolorna och vård- och omsorgstjänsterna lättplockad “lågt hängande frukt”. En insidesjournalist på Dagens Industri, Lotta Engzell-Larsson, också ideologiskt aktiv som systemförsvarare, kan sammanfatta det här bättre än jag:

“Vårdsektorn har, som många offentligt finansierade verksamheter, allt som riskkapitalbolag letar efter. Intäkterna och tillväxt är stabila, samtidigt som där finns en betydande potential för effektivisering och köp av mindre konkurrenter. Därför har branschen hårdbevakat vårdmarknaden sedan avregleringens gryning,”

Ett bra exempel på hur den sortens kapitalism fungerar är Carema, som blev beryktat 2011, då Dagens Nyheter rapporterade att “effektiviseringen” och vinstmaximeringen bland annat bestod i att spara på blöjorna åt de gamla senila “kunderna”…

Välfärdsstaten har blivit en kassako för kapitalet. Enligt SCB var medianvärdet av avkastningen på eget kapital 2015 för företag inom skola, vård och omsorg 32 procent…

Företagens inkomster och vinster kommer från oss skattebetalare. År 2015 levererade vi 133 miljarder kronor till vård och skolkapitalet.

-Göran Therborn i boken Kapitalet, överheten och alla vi andra, Arkiv förlag, 2018.

Det ovannämnda så kallade riskkapitalföretaget EQT är nu på väg att noteras på Stockholmsbörsen. En händelse som får svenska ekonomijournalister slicka sig om munnen. Rubriker i Dagens Industri: ”EQT säkrar framtiden på börsen” och ”Exotiskt tillskott för placerare”