(V)ägra spela spelet

Att Vänsterpartiet vägrar sälla sig till dem som attackerar anställningstryggheten är (eller borde vara) en självklarhet. Socialdemokraternas utpressningsspel är inget annat än ett sluttande plan mot en framtid med SD i högerkoalition. En framtid som endast går att skjuta på tills dess att det egna blocket uttömt all sin trovärdighet och svikit varje förhoppning.

Det är med andra ord rätt att Vänsterpartiet vägrar spela med i utpressningsleken. Det kan aldrig vara Vänsterpartiets ansvar om en socialdemokratisk regering fälls på grund av att den bedriver högerpolitik. Den villkorslösa lojaliteten är ett politiskt medberoende och självskadebeteende som vänstern gör helt rätt i att bryta med. Så stå fast och låt alla andra glida på det sluttande planet!

Det är så SD gjort och det är så de förvandlats till konstanten i svensk riksdagspolitik som alla andra hela tiden förhåller sig till, oavsett om det är som motståndare eller som allierade. Att förbli lojal mot den politik man valts på är den enda rimliga hållningen i en tid där allt annat tycks vara till försäljning.

Samtidigt är den krassa sanningen att en överväldigande politisk riksdagsmajoritet idag är borgerlig. Att då ensidigt söka göra motstånd inom ramarna för det politiska riksdagsspelet är en hopplös uppgift, där Vänsterpartiet riskerar att bli en bricka i högerns spel hur man än vänder sig. Alltså måste styrka hämtas på andra håll – och symptomatiskt nog finns det en hel arbetarrörelse vars lojalitet mot det socialdemokratiska partiet blir mer ansträngd för var dag som går.

Men att bli rörelsernas parti går att göra på andra sätt än att kopiera S och försöka växa samman i huvudet med de fackliga ledningarna. När vi nu ser frågan bollas som en skållhet potatis mellan riksdagen och arbetsmarknadens parter så blottas just de spänningar som en modig vänster kan växa av.

Det är inte frågan om att vinna tid utan om att organisera en motoffensiv. Nu är tiden för en ny typ av facklig-politisk samverkan – en som söker styrkan i kollektivet.

—Ledare i Internationalen.