Tik Tok är inte värre än Google eller Facebook

Favoriten för mellanstadiebarn och uttråkade familjer i karantän, appen Tik Tok, har pekats ut som samhällsfarlig av Donald Trump. Med sin karaktäristiska precision förklarade han i helgen att “vi tittar på den. Vi kanske förbjuder den. Vi kanske gör något annat”. Hans valkampanj publicerade också under förra veckan mer än hundra olika Facebook-annonser som anklagar Tik Tok för att spionera. Den rikliga information appen samlar in om användarna förmodas sedan vidarebefordras till myndigheterna i Kina där moderbolaget ByteDance finns, fast det har aldrig belagts…

Det finns mer än ett litet mått av hyckleri i kritiken. Programmet registrerar helt riktigt väldigt mycket, bland annat våra rörelser och våra sociala kontakter – men det samma kan sägas om de amerikanska nätjättarna. Washington Post konstaterade efter en teknisk undersökning att “Tik Tok verkar inte samla in mer av dina data än Facebook. Det är inget beröm”.

Alla sociala medier är till sin natur operationer för att samla in användardata – om en tjänst är gratis för dig att använda, betyder det att du är produkten som säljs, som den berömda devisen lyder.

Och när det gäller Facebook, Google och Apple behöver vi inte spekulera – allt sedan 2013 har vi vetat att amerikanska NSA via programmet Prism har direkt tillgång till deras servrar…

Teknikjournalisten Chris Stokel-Walker skriver i Guardian att anklagelserna mot Tik Tok snarare är en del av en digital geopolitisk maktkamp mellan USA och Kina. Tik Tok, påpekar han, är den första internationellt framgångsrika konsumentprodukten från ett kinesiskt nätföretag, med den potential för “mjuk makt” det medför…

När ekonomiska och geopolitiska intressen står på spel visar sig skillnaden inte vara så stor mellan en auktoritär stat och liberala demokratier.

Jon Weman, kulturartikel i Aftonbladet.