Tänk om vi inte går till jobbet

Likt ett mantra upprepas det om och om igen att det är företagen som är jobbskaparna. Det målas upp en konfliktbild, nu senast av Liberalerna som är på Korståg mot alla svenskar som anses vara “Företagarfientliga”.

Konfliktbilden består i att “vänstern”, vilka det nu är, inte förstår att det är företagarna som skapar företagen och därmed jobben. De anser det företagsfientligt att ta upp företagen får allt större del av vinsten eller att diskutera företagens alla förmåner.

Låt oss istället vända på bilden. Det är ju faktiskt löntagarna som skapar företagen där det finns anställda, på samma sätt som det påstås att företagen skapar jobb. Om inte alla löntagare gick till jobbet varje dag skulle det inte producerats speciellt mycket för ett företag.

Tänk om Seko:s medlemmar inte går till jobbet en morgon? Då skulle Tågen inte gå, Internerna skulle rymma, Posten skulle…inte delas ut, strömmen och telekommunikationen skulle sluta att fungera, fartygen skulle ligga för ankar i hamnen, asfalten på vägarna skulle bli gräsbevuxen och broarna rasa med mera. Om Företags-skaparna inte hade gått till jobbet och fått verksamheten att fungera. Ja, då hade företagen gått under.

Jag tror det är en olycklig bild att måla upp att alla som inte vill det samma som kapitalet eller de politiska partierna på högerkanten är företagsfientliga. Utan löntagarna skulle många företag inte finnas till. På samma sätt som jobben inte skulle finnas utan företag…

Slopad förmögenhetsskatt, slopad arvs- och gåvoskatt. Kraftigt sänkt bostadsbeskattning. Generösa regler för att ta ut vinst som kapitalvinst istället för “lön”, jobbskatteavdrag som kraftigt försämrar all lön från våra transfereringar, bidrag för högavlönade för RUT och ROT mm. Allt detta har gjort att ojämlikheten ökar. Så om det är företagsfientligt att kräva mer rättvisa mellan de som producerar åt företagen och kapitalet som styr företagen. Speciellt i dessa avtalstider med löner och LAS. Ja, då är nog även jag företagsfientlig!

Peter Holkko, debattartikel i Sekotidningen.