Sverige har haft en av de mest rimliga Coronamodellerna

Jag tycker att Sverige har haft en av de mest rimliga modellerna och jag tror egentligen att det har varit ett relativt bra sätt att hantera detta på, men jag tycker också att man har blåst upp det här räknandet av antalet dödsfall alldeles för mycket, framförallt i media…

Det är oroväckande att människor inte har vågat söka för exempelvis cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller psykiska problem, säger han och menar att det är först långt senare som man kommer att se vilka de långsiktiga effekterna blir. Men man kan räkna med att det kommer att leda till en ökad dödlighet i andra sjukdomar, och att det då är andra, betydligt yngre personer, som drabbas…

En total nedstängning av samhället i flera länder har fått dramatiska effekter på ekonomin i klass med 1930-talet, vilket kan komma att döda många fler än själva viruset. Unicef räknar med att runt 80–90 miljoner barn i världen kommer hamna i fattigdom, och att miljontals barn kommer att dö före fem års ålder. Även uteblivna vaccinationer drabbar miljontals barn…

Runt 1,5 miljoner människor dör av tuberkulos varje år men det är ingen som stänger ner världen för det. Och att jämföra döda med Norge och Finland som vi håller på med och få skuldkänslor är bara vilseledande och gör inte att vi tänker mer brett…

Självklart är varje dödsfall sorgligt men jag menar att man måste sätta det i någon slags proportion. Omkring 85 procent av dem som avlidit i Sverige har också haft av någon annan sjukdom, och flera av dem som dog i våras skulle förmodligen ha dött senare i år då dödligheten mellan juli och oktober var lägre än den var i snitt under åren 2015–2019. Det är ett skäl till att jag tycker att man gör en alltför dramatisk sak av antalet döda under coronapandemin. Jämför med vad som skulle kunna hända om vi får en ökad dödlighet bland yngre genom fler hjärtinfarkter, för sent diagnosticerade cancerfall eller ökad mängd depression som kan sluta i självmord…

Jag håller med om att vi måste dämpa smittspridningen så att sjukvården inte blir överbelastad men jag hoppas dock att man rätt snart kan lätta lite på restriktionerna och göra dem mer proportionerliga.

—Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet, intervju i Aftonbladet.