Sverige är ett högerland – med en S-ledd regering

I Sverige har många bilden av att Sverige är ett vänsterland efter en lång tid av socialdemokratiskt styre. Men det stämmer inte. Så var det 1976 och möjligen ännu 1991, men inte 2021. Sverige är nu ett högerland. A-kassan, ersättningen vid arbetslöshet, är bland de lägre bland EUs länder. Och Sverige är det enda landet i världen där företag kan driva skolor med skattefinansierad ersättning och kan ta ut vinst på driften.

I Sverige kan företag också bedriva äldreomsorg. En rad verksamheter som förr var bara i statlig regi har nu privata utförare, som apotek och bilprovning. Med privata aktörer, inom skola, omsorg och annat, kommer ett marknadstänkande som passar in dåligt. Det är lönsammast att etablera sig där det är mycket folk, marknaden är ju större där. Gles- och landsbygd är mindre intressant.

De som nyttjar verksamheten ses som kunder snarare än medborgare. Det för med sig en viss logik som inte är bra. Nackdelarna med det är tydligt bland annat inom skolan, där inflation i betyg och marknadsföringskostnader är några av dem…

De offentligt finansierade systemens kostnader ska hållas låga på ett orimligt sätt, vilket framgått gällande sjukförsäkringen varvid enskilda personer, med sjukdomar som inte erkänns för att få ersättning, hamnat i kläm…

Senaste cirka 20 åren har skatterna på arv, gåvor, och förmögenhet tagits bort. Och skatten på fastigheter har minskats till en relativt låg avgift som är lika för alla fastigheter. Skatten på högre inkomster har sänkts nyligen i och med värnskattens avskaffande. Bolagsskatten har sänkts.

Bostadssubventionerna togs i stort sett bort för 30 år sedan (finns bara kvar i fåtal specialfall som studentbostäder och äldreboenden). Byggandet av hyreslägenheter är sedan dess lågt. Boendet är allt mer uppdelat och boendesegregationen är stor och liknar läget i USA.

De här årens kanske främsta satsning är för övrigt upprustningen av försvaret. Ökade anslag med runt fem miljarder kronor per år sker flera år i rad. Det är de fem partierna till höger för. Men de är ovilliga att finansiera det. C och L har gått med på regeringens finansiering höjd avgift för banker för något av åren. Men för några år framöver är finansiering inte bestämd.

Robert Sundberg, ledare Västerbottens Folkblad.