Svensk socialdemokrati är ett Joe Bidenparti.

Plötsligt ljuder över hela världen, från planetens mäktigaste land, de där orden “demokratisk socialist”. Ett tabu bryts, unga väljare förändras, en politisk kultur förändras, nere på gräsrotsnivå. När Bernie Sanders ropar ut det så är innebörden egentligen enbart klassiskt reformistisk: Minska klyftorna, inför välfärd för alla. Men i en västvärld som genomlidit trettio år av doktrinär marknadsliberalism tas det av de lomhörda emot som ett farligt, omstörtande budskap…

Dagens liberaler har glömt alla socialliberalismens lärdomar. De har inte ens fattat att de är medskyldiga till den väldiga våg av högerpopulism som skenar genom västvärldens alla samhällen. De har rullat tillbaka välfärden, försvagat det offentliga och därmed ökat känslan av den otrygghet ur vilken det blinda missnöjet växer. Och, kanske värst av allt: De sitter där också djupt inne i de europeiska socialdemokratiska partierna…

Om de två ödesfrågor som USA, liksom världen i stort står inför – klimatkrisen och den galopperande ojämlikheten – har Biden knappt något att säga. Det har däremot Bernie Sanders. De budskap Sanders har till det amerikanska folket är detta: Vi måste utjämna de alltmer groteska klasskillnaderna genom att beskatta de förmögna hårdare och vi måste lägga om vårt samhälle i hållbar riktning (Green New Deal). Sanders krånglar inte till det. Han vägrar kompromissa med sitt budskap. Han vädjar inte till miljardärer om kampanjpengar utan till den genomsnittlige amerikanen för de många små beloppens makt…

I Sverige har det socialdemokratiska partiet extremt svårt att attrahera eller entusiasmera unga väljare eller arbetarväljare. Svensk socialdemokrati är ett Joe Bidenparti.

-Göran Greider, ledare i Dala-Demokraten