Stoppa vinstjakten i våra barns skolor!

Sverige är ensamt i världen — ingen annanstans tillåts helt obegränsade vinstuttag från skattefinansierade skolor. För friskolorna är vissa barn värda mer än andra: rektorer på friskolor ringer rektorskollegor på kommunala skolor och ber om referenser på barn.

Friskolorna lyder numera även under andra lagar: nyligen slog kammarrätten fast att Skolverket inte kommer publicera statistik om skolor med anledning av att “uppgifter om friskolors elevsammansättning och att betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut”. Kontentan är att våra barn ses som affärshemligheter och att företagen väljer bort kostsamma barn. Vad tycker då de borgerliga politiker och företagsledare som förordar detta system?

Enligt Annie Lööf så har resterande delar av världen “socialistiska skolsystem” och enligt Hans Bergström, som tillsammans med sin fru Barbara Engström driver Internationella engelska skolan, så är förslaget om att begränsa vinster i välfärden första stegen mot ett “kommunistvälde”…

Kritiken från forskare har länge varit entydig. Det framgår bland annat i en artikel i Skolvärlden med rubriken “Forskarkritik mot fria skolvalet” där följande citat kan utläsas: “Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens”. Artikeln “Fria skolvalet en motor i segregationen” i Pedagogiska magasinet, redogör för samma slutsats. “I dag har Sverige i praktiken ett parallellskolesystem där välbemedlade går i skolor med andra välbemedlade och fattiga går i skolor med andra fattiga. Det här får förödande konsekvenser för samhället”… Det är hög tid att stoppa vinstjakten i skolan.

Jonathan Brash och Pär Dalén, debattartikel i Göteborgs-Posten.