Stoppa diskrimineringen av kvinnor på jobbet!

Jag läste om att: “Nästan hälften av kvinnorna som Målarna i region 2 har pratat med har utsatts för trakasserier i sitt arbete.

Många kvinnor blir utsatta för ren diskriminering av kunder och platschefer som rakt ut säger att de inte vill ha kvinnor på byggarbetsplatsen eller att de vill att en man ska utföra arbetet.

Det är fortfarande vanligt med nedlåtande språk som ‘lilla gumman’, ‘hjärtat’ eller ‘älsklingen’. Även fysiska trakasserier kommer fram i undersökningen, deltagare som blivit tagna på brösten och rumpan.

Även andra oönskade närmanden är vanligt förekommande. Kvinnliga målare känner sig hårdare bedömda och en press att bevisa sin yrkeskunskap.”

Vi den manliga delen måste ställa upp på kvinnorna som är våra kompisar och vänner och systrar och fruar och flickvänner och döttrar och mammor. Vi måste kämpa för att dom skall må bra, känna sig välkomna, integrerade och respekterade. Vi skall vara trevliga och snälla mot dom och bemöta dom som vi själva vill bli bemötta.

Men det här är inte bara ett problem i måleribranschen utan ett samhällsproblem. Vi måste ändra attityden i hela samhället och det är det min artikel handlar om, även om det är viktigt att jag uppför mig på bra sätt.

Vi måste prata om det här i samhället, i politiken och där människor möts. Min spontana tanke är att skolan måste utforma undervisningen så att pojkar och flickor blir mer lagspelare. I skolan möts barn på väg till vuxenlivet.

Men det är vi som måste göra det genom att aktivera oss politiskt. Gå med i ett politiskt parti, skriva motioner, påverka. Skall vi driva det som en avtalsfråga och få in det i kollektivavtalet, att om en kvinna blir kränkt blir det ett avtalsbrott? Kan företagen få in i sina upphandlingar att kunden skall respektera att måleriarbete kommer att utföras av man eller/och av kvinna.

Det här är en folkfråga, det här måste diskuteras i fikarummet, i idrottsföreningen, bostadsrättsföreningen och golfklubben, att din fru eller din mamma eller din syster eller din dotter skall bli behandlad lika bra som du kräver att bli behandlad.

Nisse Lindblom, debattartikel i Målarnas Facktidning.