Stoppa det förgörande industrifisket med trål!

I 2022 års Sverige får det småskaliga och uthålliga kustfisket betala priset för att vårt land förbundit sig i EU att värna om den biologiska mångfalden i våra hav. Samtidigt som det industriella trålfisket tillåts tömma Östersjön och Västerhavet, förbjuder Havs- och vattenmyndigheten allt småskaligt fiske med nät i södra Laholmsbukten och Skälderviken. Norra Öresund står näst på tur, men först måste man förhandla med danskarna.

Allt husbehovsfiske med nät förbjuds rakt av, småskaliga yrkesfiskare får söka dispens. I stället för att stödja det småskaliga och uthålliga kustfisket, som aldrig förstört några bestånd och som bedrivs av fiskare som värnar om sina lokala vatten och fiskbestånd, gynnar Havs- och vattenmyndigheten ett industriellt trålfiske som i en rasande takt förgör allas våra fiskbestånd och marina miljöer.

Inte nog med att industrifisket med trål är på god väg att utrota våra bestånd av matfisk som sill och strömming, det hotar dessutom många redan rödlistade arter. Tidigare i vår upptäckte en grupp marinbiologistudenter i Lysekil ett 60-tal döende och döda pigghajar samt flera döda knaggrockor på bottnen längs kajen i fiskehamnen.

Båda dessa arter är rödlistade och fridlysta. De är förbjudna att fiska och får inte tas iland. Hur hade de hamnat där? Med största sannolikhet har de dumpats av ett trålfiskefartyg efter avslutad trålning. En brottsutredning har inletts med misstänkt artskyddsbrott enligt miljöbalken, alternativt brott mot fiskelagen…

Enligt bland annat kustbevakningen är de döda hajarna i Lysekils hamn bara toppen av ett jättestort isberg. Över 22 ton pigghaj beräknas ha dumpats i svenska vatten förra året, till följd av att de fastnat som bifångst i trålfiskets ohämmade framfart. Hur länge ska detta vansinne tillåtas pågå?

På SLU:s hemsida kan man läsa att pigghajen har minskat med över 90 procent i östra Atlanten och är akut hotad. Hur kan då Havs- och vattenmyndigheten tillåta en fiskemetod som varje år dödar över 20 ton pigghaj och flera andra rödlistade arter?…

Vi kräver att alla berörda myndigheter och regeringen, oavsett vilken det blir, tar sitt ansvar och stoppar det besinningslösa industrifisket med trål, både den pelagiska trålningen och bottentrålningen. Och omedelbart häver förbudet mot det småskaliga och uthålliga kustfisket.

-Mathias Ravanis och David Bernvi, debattartikel i Svenska Dagbladet

Läs mer https://www.svd.se/a/4oz6Xe/debattorer-stoppa-det-forgorande-industrifisket-med-tral