Ställ om!

Varför kan inte kapitalismen ställa om till ett hållbart samhälle? Hur bryter vi med kapitalismens ständiga tillväxt? Hur skall vi rädda planeten? Detta är frågor som de nio författarna till antologin “Ställ om! För en ekologisk socialism” utgiven av Bokförläggarna Röda Rummet, ställer sig.

“Ställ om!” ställer det invanda på ända. Hur skulle det vara om IKEA tillverkade hållbara möbler som höll en livstid och sedan kunde gå i arv eller om Volvo tillverkade en bil som gick att laga för envar och som rullade hela livet? Om H&M:s kläder höll mer än några tvättar och var tidlösa i sin design?

Det är en tankeväckande bok, författarna är väl insatta i “ekosocialism”. De är inga nybörjare. De vet vad skriver om! Men samtidigt som man läser deras väl genomtänkta kapitel, så undrar man hur kan det komma sig att den socialistiska och gröna rörelsen misslyckats och kapitalismen fått fritt spelrum så till den milda grad att mänsklighetens framtid är i fara…

Flera författare visar på vikten av en modell för ett ekosocialistiskt samhällsbygge och fackföreningarnas strategiska roll och kortare arbetstid. Och hur vi ser på ett samhälle över huvud taget.

Författarna flyttar perspektivet från konsumtion till produktion, och för det krävs makt över arbetstiden, från företaget till arbetarkollektivet. En del av ett framtida ekologiskt hållbart samhälle innebär kortare arbetstid…

Det är lätt att bli pessimistisk när man ser hur kapitalismen växer sig allt starkare. Därför är en sådan här bok viktig. Den visar att det finns vägar att ställa om, men då krävs en synvända från konsumtion till produktion, en vision om ett annat demokratiskt samhälle, en förståelse för fackföreningarnas strategiska roll där makten över arbetstiden är central. Och inte minst realistiska planer som visar hur ett annat samhälle skulle kunna se ut.

-Per Olof Larsson, inlägg på Clartébloggen