Spår efter en byggskurk

Låt oss kalla honom Vladimir, en lettisk byggbolagschef som får näringsförbud i hemlandet. Han tar färjan över till Sverige och börjar om. År 2020 köper han ett gammalt organisationsnummer och skriver denna firma på sin fru. Därmed har han ingen formell koppling till verksamheten…

Vladimir ansluter bolaget till hantverkssajten Offerta som lovar kunderna seriösa byggproffs. Han får snart jobb med villarenoveringar och ett båthusbygge. Arbetskraften anlitar han via Svenska Palmen, ett nätforum för rysktalande i Sverige. Vladimir riktar in sig på papperslösa arbetare som kommer från länder utanför EU och som är i behov av arbetstillstånd. Vladimir får betalt av kunderna men betalar aldrig ut arbetarnas löner. Eftersom arbetarna är papperslösa litar han på att ingen kommer att hjälpa dem…

Vladimirs olika arbetslag kommer från Uzbekistan, Ukraina och Baltikum. Den gemensamma nämnaren är att alla pratar ryska och att de flesta är i behov av arbetstillstånd antingen efter asylavslag eller för att de är papperslösa. Alla har fått löften av Vladimir om att snart få arbetstillstånd och att få jobba vitt.

I januari 2022 går bolaget i konkurs med över en miljon i skulder. Bolaget är då tömt på pengar och allt konkursförvaltaren hittar är en övergiven firmabil. Ägaren kan inte nås av polisen och bedöms ha lämnat landet. På mindre än två år har Vladimir lyckats ta sig in på den svenska byggmarknaden, expandera verksamheten, nästla sig in i de finaste entreprenaderna och samtidigt blåsa fler än trettio arbetare på lön. Priset för samhället är högt: Flera miljoner i uteblivna skatter och arbetsgivaravgifter. Mer än sju hundra tusen kronor i statlig lönegaranti.

Byggherrarna har betalat över en halv miljon i entreprenörsansvar. Värst har arbetarna drabbats, med skuldsatta familjer och brustna framtidsplaner. En arbetare försökte ta sitt liv efter att ha blivit lurad av Vladimir. Flera andra tvingades återvända till Ukraina och är därför fast i kriget.

Vladimirs framfart på svensk byggmarknad möjliggjordes av bristande kontroller från näringslivet och myndigheterna och av att ingen följer upp kollektivavtalen. Men framförallt möjliggjordes den genom den extrema utsattheten hos arbetskraften. Hela Vladimirs affärsidé byggde på att ingen kommer att hjälpa arbetare som inte pratar svenska, framförallt inte papperslösa.

Emil Boss Signerat i Arbetaren.