Socialdemokraterna struntade i de sjuka och utförsäkrade

Ur ett vänsterperspektiv är kanske det mest oroande att man (Sverigedemokraterna) har ett starkt stöd bland de som är beroende av socialförsäkringarna för sin försörjning.

Sören Holmberg – professor i statsvetenskap – beskriver det som anmärkningsvärt när han presenterar resultaten av SVT:s vallokalsundersökning. Hade Socialdemokraterna stoppat väljartappet i den här gruppen hade man förmodligen behållit regeringsmakten.

Hur kunde partiet som byggde välfärdsstaten förlora valet på att utsatta människor röstade på högerblocket?

Holmberg är en av våra främsta forskare när det kommer till val och väljarkårens rörlighet, men någon expert på hur de svenska välfärdssystemen fungerar för de här grupperna är han inte. Då hade han sannolikt inte varit speciellt överraskad.

Efter åtta år av alliansstyre och nedmontering av de generella välfärdssystemen återfick Socialdemokraterna makten 2014. Mitt i en högkonjunktur och efter en valrörelse som präglats av löften om att återuppbygga välfärden. Sjukförsäkringen, hette det, skulle “förbättras”.

Det stod emellertid snabbt klart att den nya regeringen varken tänkte höja skatter eller öka statsskulden för att finansiera det hela. Ett år in i mandatperioden deklarerade i stället socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att sjuktalet skulle ner, vilket i realiteten var en uppmaning till Försäkringskassan att göra striktare bedömningar. Myndigheten skulle visa sig vara väldigt lyhörd gentemot regeringskansliets förväntningar.

Under de kommande fyra åren femdubblades antalet avslag för långtidssjukskrivna. Inom den personliga assistansen låg avslagsfrekvensen som mest på 90% av alla nya ansökningar och i massmedia letade sig en strid ström av söndertrasade livsöden in som påminnelser om politikens effekter.

Även om Socialdemokraterna sedan dess både har genomfört vissa nödvändiga förbättringar, framför allt inom sjukförsäkringen, och arbetat för att återvinna förtroendet hos patientorganisationer, så lever minnet bland de sjuka och utförsäkrade.

I de stora Facebookgrupper för utförsäkrade som ömsom diskuterar sjukförsäkringspolitik och ömsom utbyter tips om hur ansökningsförfarandet ska hanteras, finns ett påtagligt förakt för socialdemokratin. Man upplever inte att systemet är lagat.

Många av de som blev av med sin sjukpenning efter målet om sänkt sjuktal har sedermera blivit av med sin sjukpenninggrundande inkomst och är idag utelämnade till försörjningsstödet…

Påfallande många är också anhängare av Sverigedemokraterna…

Så kan det gå, när man har ett finansdepartement som i trettio års tid har trummat ut budskapet att vi inte har råd att investera och att vi måste spara i ladorna: man krattar manegen för de politiska krafter som vill hävda att de där ladorna plundras av ovälkomna gäster.

Niklas Altermark, kulturartikel i Arbetet.