Slutet på ockupationen

 I Storbritannien och USA skrivs en hel del nonsens om Afghanistan. Det mesta av detta nonsens döljer ett antal viktiga sanningar.

För det första har talibanerna besegrat USA.

För det andra har talibanerna segrat på grund av att de har ett större folkligt stöd.

För det tredje är det inte på grund av att de flesta afghaner älskar talibanerna. Det beror på att den amerikanska ockupationen har varit outhärdligt grym och korrumperad.

För det fjärde har Kriget mot terrorn också lidit nederlag politiskt i USA. De flesta amerikaner är nu för att dra sig ur Afghanistan och mot fler krig i utlandet.

För det femte är detta en världshistorisk vändpunkt. Världens största militärmakt har besegrats av folket i ett litet, förtvivlat fattigt land. Det kommer att försvaga det amerikanska imperiets makt i hela världen.

För det sjätte har vackert tal om att rädda de afghanska kvinnorna använts vitt och brett för att rättfärdiga ockupationen, och många feminister i Afghanistan har valt ockupanternas sida. Resultatet är en tragedi för feminismen.

Nancy Lindisfarne och Jonathan Neale, artikel i Links International Journal of Socialism, 18 augusti 2021, översättning Göran Källqvist (pdf).