Skrota Januariavtalets orättvisor!

Januariavtalet hemsöker åter den politiska dagordningen. Men coronakrisen ställer nu helt andra frågor och borde göra Januariavtalet helt överspelat.

Vem kan idag låta marknaden sätta hyror och fördela boyta när just trångboddhet och hemlöshet hör till bovarna i smittodramat?

Vem kan ifrågasätta anställningsskydd när osäkra timanställningar tros ha spridit smitta på äldreboenden och permitteringar och varsel drabbar på bred front?

Och vem kan förespråka privat vinstdrift av välfärden när just kaoset av privata utförare förhindrat kraftfull resursfördelning och smittskyddsåtgärder?

Ändå tycks “Januaripartierna” hålla fast vid avtalets destruktiva åtgärdspaket. Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion banar väg för marknadshyror och enorma hyreshöjningar…

Att undergräva LAS och försvaga anställningsskyddet kan bara genomdrivas då den svenska fackföreningsrörelsen med LO i spetsen krossas. Rätten till anställningsskydd och trygga arbetsförhållanden är i varslen och konkursernas tid mer akut än någonsin.

Att driva igenom fortsatta privatiseringar och marknadslösningar istället för att åter bygga upp en gemensam välfärd, kan bara ske om man bryter emot personalens, brukarnas och smittskyddets behov. Rätten till en god vård och omsorg oberoende av ålder, klass och ursprung har sällan framstått tydligare.

Upp till försvar för välfärd, trygghet och klimaträttvisa

Gör om, gör rätt – skrota Januariavtalets orättvisor


Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm, Karin Åkersten, ordförande Seko Stockholm, Viktor Risling, organisationsansvarig Seko Stockholm, Arne Johansson, Norra Järva stadsdelsråd, Janine OKeffee, klimataktivist, Elin Gauffin, nätverket Rädda hyresrätterna, Peter Emsheimer, nätverket för gemensam välfärd, Håkan Blomqvist, Välfärdsalliansen, debattartikel i Dagens Arena.