Skolan och den hunsade staten

Vid det här laget har de flesta av oss nog börjat tvivla på vinster i välfärden. Men man kan fortfarande bli förvånad av marknadsskolan. Den är inte bara dyr, då det som skulle kunna gå till offentlig verksamhet plockas ut i privat vinst trots att det behövs annorstädes.

Mer reglering av vinst riskerar att skapa ännu en pengaslukande mardröm i form av administrativa kostnader likt det som har hänt i sjukvården. Marknadsskolan bakbinder även politiker som ska styra skolan – var den ska vara och vad den ska klara. Så tänker dock inte en börsnoterat friskolekoncern, och ingen tvingar dem.

Den kommunala skolan har enligt lag ett kompensatoriskt uppdrag. Den ska kompensera för de vitt skilda förutsättningar elever tar med sig hemifrån och in i klassrummet. Främst av dessa är elevers föräldrars utbildningsgrad…

Istället för att satsa att ändra det har svenska kommuner i praktiken fått ett nytt kompensatoriskt uppdrag – att kompensera friskolor så att det inte blir orättvist att kommunala skolor med extra svårt uppdrag får extra resurser. Detta hade varit rimligt, om friskolor också behövde se till att elever som behöver extra resurser får det.

Så tänker dock inte en börsnoterat friskolekoncern, och ingen tvingar dem. Det är mer lönsamt att ha stora klasser med elever som har bra förutsättningar från början. Genom kösystem och riktad reklam når man de lättaste eleverna. Om man inte kan fylla en klass till brädden har man inget ansvar att bedriva undervisning för de elever som inte får plats.

Det har kommunala skolor, som dessutom ska se till att man kan gå i skolan nära sitt hem. Trots det ska skolpengen, kostnaden per elev, förbli densamma för elever i friskolor och elever i kommunala skolor…

Att kompensera marknadsskolor på det här viset är ett självklart ingrepp på en fri marknad. Ändå motiverar man marknadsskolor med att det ska kunna gå att driva företag i Sverige, att staten inte ska få ha monopol. Men det som faktiskt försiggår är att man använder staten för att skapa en gräddfil där företagare kan maximera sin egennytta på bekostnad av en jämlik utbildning.

Den stora staten har inte blivit mindre, den har blivit hunsad.

Stina Pettersson, ledare i Dagens Arena.