Skogsnäringen har aldrig erkänt sina misstag

Det fanns en tid när skogsbruk, skogsindustri och gruvor bar fram Sverige till en stolt tätposition internationellt. Den bilden har bleknat. Allt oftare hamnar vi vid skampålen i internationell press. I tyska taz.de, med över 320 000 läsare, är rubriken: “Landet med de överutnyttjade skogarna. Sverige.”…

CO2-utsläpp och kolbindning. Biologisk mångfald. Bioenergi. Överavverkning. Industrin hävdar att allt är bra men låt oss vara tydliga: För skogsnäringen gäller enbart maximal vinst och maximal tillväxt i skogen. Frågor som naturvårdshänsyn, människors fritidsintressen och samers överlevnad blir därmed underordnade.

Folk ser till sin sorg att deras gamla skogar är kalhuggna och deras svampställen försvunna. Man hänger inte med i alla procentsatser om koldioxid, utsläpp eller biologisk mångfald, som man bollar med över deras huvuden…

Skogsnäringen har dock aldrig erkänt sina misstag. Man talar sällan om de övergrepp, som gjordes på enskilda jordägares och framför allt på samernas bekostnad när det gällde att roffa åt sig skogsmark. Vårt nuvarande s.k. rationella kalhyggesskogsbruk hade sin början på femtiotalet. Det sätt man kom att hantera naturen på innebar en total omvandling av skogsmarken…

Skogsnäringen investerar enorma pengar för att hävda sitt budskap och dess kritiker, ofta respektlöst förlöjligade, har väldigt lite att sätta emot. Det pratas om behov av dialog. Dialog kräver respekt. Man måste lyssna och se sig som jämlikar. Det är till och med så att press och TV anklagas för jäv när man lyfter fram sanningen om skogsbrukets effekter…

Istället för att konstruktivt utveckla näringen stoppar man huvudet i sanden. Skogsnäringens charlataner inom vetenskap och forskning har aldrig brytt sig om den sanning som egentligen är uppenbar. Allt är bra!…

Skogsindustrin är pådrivande när det gäller falsk, i bästa fall missvisande propaganda, stödd av samtliga partier, från Socialdemokrater till Sverigedemokrater. Centerpartiet, landsbygdens parti, är i denna fråga skenheligt. De har faktiskt röstat ner en budget, som skulle ha inneburit bidrag till skydd av skog, vilket i sin tur gör att redan beslutade EU-bidrag fryser inne.

Peter Lindgren jägmästare och Agneta Blomqvist naturskribent, ledare i Dala-Demokraten.