Sjuksköterskebristen är en myt

Låt oss uppmärksamma sjuksköterskor i samband med internationella sjuksköterskedagen som firas den 12 maj över hela världen.

Det är ett fantastiskt yrke och vi känner lojalitet med patienterna och med våra kollegor! Men nu är det brist på oss i alla 21 regioner och i nästan alla kommuner, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Den goda nyheten är att det faktiskt finns sjuksköterskor. Men så många som fjorton tusen sjuksköterskor i arbetsför ålder har valt bort att arbeta inom hälso- och sjukvården, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Majoriteten har lämnat vården till följd av faktorer som lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö, visar en rapport från SCB. Det är faktorer som arbetsgivarna kan påverka. Det finns därmed stora möjligheter… att återrekrytera sjuksköterskor, genom att erbjuda oss följande:

Ett hållbart yrkesliv även för oss som jobbar 24/7. När andra är lediga så jobbar sjuksköterskorna, oavsett tid på dygnet eller om det är storhelg. Vi behöver en schemaläggning där vi får minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila mellan arbetspassen.

Fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Vi vill liksom resten av invånarna få vår lagstadgade semester i juni, juli och augusti. Det är lika viktigt för oss att få vara ledig när familj och vänner är det.

Förutsättningar att arbeta heltid hela yrkeslivet. 32 procent av landets sjuksköterskor arbetar deltid, om vi fick förutsättningar att arbeta heltid skulle det motsvara 7 645 fler kollegor.

Löneutveckling över resten av arbetsmarknaden. När det är brist på sjuksköterskor är det inte läge att snåla med löneutvecklingen. Vi får signaler att Region Västerbotten och kommunerna gör just det. Många av länets arbetsgivare har lagt sig långt under märket trots att det råder stor brist på just sjuksköterskor. Länets mottagningar har fått oacceptabelt låg lön detta år.

Specialistutbildning inom anställningen och karriärvägar. Vi uppmanar fler kommuner att erbjuda oss sjuksköterskor utbildningsanställningar (Akademisk specialisttjänstgöring, AST) som möjliggör studier till specialist med full lön. Vi behöver även tydliga karriärvägar kopplat till lön där vår kunskap tas till vara på.

Jenny Olsson, legitimerad sjuksköterska, debattartikel i Folkbladet i Västerbotten.