Screena Moderaterna istället!

Moderaternas förslag om att screena barn i utsatta områden för adhd är bara en i raden av populistiska, repressiva förslag som pekar ut enskilda barn som problem, samtidigt som samhällsproblem lämnas utan lösning. Det är ett stort problem att tillgången till hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin är så ojämlikt fördelad. Det faktum att utrikes födda barn mer sällan får en adhd-diagnos än barn med föräldrar födda i Sverige är oacceptabelt…

Moderaterna har styrt Region Stockholm i sexton år. En enkel screening av den moderata politiken blottar sexton förlorade år för barn- och ungdomspsykiatrin. Just nu planerar Svenonius & co för nedläggning av sju BUP-kliniker. Samtidigt har det i den sönderprivatiserade Region Stockholm blivit lättare för privata psykologmottagningar att etablera sig. Privata mottagningar som ger förtur till privata sjukförsäkringspatienter: barn med mindre behov men med föräldrar med större plånböcker får gå före i kön.

Nedläggningarna av BUP-mottagningar kommer bland annat att drabba 24 000 barn och unga som bor i Botkyrka, där tre av Sveriges mest utsatta bostadsområden ligger. När BUP-mottagningen i Botkyrka lägger ner måste de resa till Skärholmen eller Huddinge, eller till någon av tre särskilda adhd-mottagningar…

Men nedskärningarna inom BUP är inte det värsta. Det värsta är att det av borgerligt styrda kommuner dopade friskolesystemet har undergrävt själva grunden för en fungerande barn- och ungdomspsykiatri, nämligen elevhälsovården. Men elevhälsan fungerar inte som den ska…

Problemet är när skolor knappt har någon elevhälsa alls. Friskolor lägger mindre pengar på elevhälsan än kommunala skolor enligt Skolverket. Och kommer undan med det. Det är inte lönsamt för en enskild skola att ha en skolsköterska på plats, än mindre en kurator och tillgång till tillräckligt många timmar med en skolpsykolog. Så privata vinstdrivande skolor har starka incitament att istället skicka eleverna vidare till BUP-mottagningarna, som blir överbelastade.

Syftet med Moderaternas utspel är knappast att komma åt den orättvisa underdiagnostiseringen av barn med adhd. Moderaterna bryr sig inte om den ökande ojämlikheten i hälsa och de orättvisa skillnaderna i tillgång till vård. Då hade de ställt krav på att alla skolor ska använda skolpengen för det den är avsedd för, och skapat fler BUP-mottagningar istället för att lägga ner.

Lisa Pelling, ledare i Dagens Arena.