Sätt press på Centern och Liberalerna!

Att det inte blev något av parternas förhandlingar beror sannolikt väldigt mycket på att arbetsgivarna gavs en stor fördel från första början: Blir det inget går det till lagstiftning på den LAS-utredning som lagts fram. Och den är i arbetsgivarnas favör.

Löfven måste helt enkelt till slut våga ta en strid – (s) har ju själv sagt att utredningen är obalanserad och därmed inte ens i linje med det som stipulerades i Januariavtalet om att balansen mellan parterna ska bevaras…

Så sätt press på Centern och Liberalerna! Det har faktiskt hittills aldrig skett. Det är nästan så att kritiska ord om Centern och Liberalerna inte ens tillåts från partiledningens sida. Löfven bör ju dessutom se detta: Låter han LAS-utredningen blir lag kommer fem miljoner löntagare att få sämre villkor och hans eget parti hamnar i konflikt med nästan hela fackföreningsrörelsen. Det vore förödande för Socialdemokratin, ett brott både mot historien och framtiden…

Vänsterpartiet gör rätt som pressar Löfven genom att hota med en misstroendeförklaring, hur äventyrligt det än är och hur rörigt det än känns just nu. Den blivande partiledaren Nooshi Dadgostar var verkligen rätt stressad i Lördagsintervjun men hon klarade pressen ganska bra – och lyckades framförallt tala om hur ödesmättad frågan om arbetsrätten är. Just det har hittills regeringen Löfven och socialdemokraterna knappast lyckats göra.

Löfven har hela tiden varit för undfallande gentemot de borgerliga samarbetspartierna. Det är dags att ändra på det.

—Göran Greider, ledare i Dala-Demokraten.