Säg nej till avtalet som ger USA tillgång till svenska militärbaser

Visst är det konstigt att vi inte har någon debatt om försvarsavtalet med USA, det som kallas DCA (Defence cooperation agreement)? Kanhända det drunknade i andra nyheter strax före jul, som FN:s klimatmöte i Dubai och Israels intensiva bombningar av Gaza. Försvarsavtalet innebär en helomvändning för vårt land på en rad områden. Först fyra punkter om vad avtalet går ut på:

USA får tillgång till svenska militära baser på 17 orter från norr till söder. Till en början talades det om fyra till antalet – inte 17! Norge har stannat vid bara tre?

USA får rätt att ha trupper, lagra militär utrustning och bedriva verksamhet på svenskt territorium. Exempel på utrusning är stridsfordon, ammunition och vapensystem.

Amerikansk personal kommer att lyda under amerikansk domsrätt. Det gäller både för militär och civil personal samt för deras anhöriga. Alltså ska de dömas enligt USA:s militära standard och inte efter Sveriges rikes lag.

Det finns inga förbehåll om kärnvapen. Norges och USA:s avtal har en klausul om att Norge varken accepterar förhandslagring eller övning med kärnvapen.

Man inser lätt att detta inte är någon liten sak. Det blir stora förändringar både i fredstid och vid kris och krig. I fredstid får vi vänja oss vid att främmande trupper stövlar runt i vårt land och inte lyder under våra egna lagar.

Vid en konflikt mellan väst och öst kan vi förvandlas till ett uppmarschområde för USA. Dessutom riskerar vi att få kärnvapen på svensk mark. Självklart förändrar detta det ryska militära intresset för Sverige, liksom andra kärnvapenmakters.

Helomvändningen?  Vårt land går från 200 år av alliansfrihet, neutralitet och den fredligaste platsen på jorden till att riskera att bli en krigszon där vi har ytterst lite att säga till om juridiskt…

Vi måste börja prata om det här avtalet i den offentliga debatten. Om man är för eller emot ett Natomedlemskap har inte med detta att göra, inte heller partifärg. Den här frågan är mycket större – den handlar om vår integritet och självständighet som nation. Alla som håller detta högt måste påverka våra riksdagsledamöter att inte godkänna ett så här långtgående avtal som med ett penndrag förhandlar bort vår stolta tradition av svenskt oberoende.

.-Eva-Lotta Eriksson, pensionär, insändare i Dagens Nyheter

Läs mer: https://www.dn.se/insandare/sag-nej-till-avtalet-som-ger-usa-tillgang-till-svenska-militarbaser/