Så här kan vi inte ha det med arbetskraftsinvandringen

 Tisdagen den 15 december släppte Riksrevisionen rapporten “Statens insatser mot exploatering av arbetskraft”. Kritiken var inte nådig. Regeringen kritiseras för de stora brister som finns vad gäller insatserna mot arbetskraftsexploatering. Som lokalpolitiker ser vi dagligen hur människor utnyttjas. Det handlar både om utländska medborgare som lockats hit och hamnar i ett beroendeförhållande till en oseriös chef, samt svenska arbetare som får allt svårare att behålla vettiga arbetsvillkor i konkurrensen med arbetstagare från länder utan socialt skyddsnät.

Fusk med arbetstillstånd, slavliknande förhållanden och oseriösa företag inom städ-, restaurang- och byggbranschen hör tyvärr till vardagen.

Vårt parti, Socialdemokraterna, upprepar gärna att den illa fungerande arbetskraftsinvandringen är ett arv från regeringen Reinfeldt, men Riksrevisionens budskap är glasklart: Regeringen gör inte tillräckligt för att stävja exploateringen av utländsk arbetskraft här och nu.

Även om regeringen Reinfeldt bär skulden för att det nuvarande systemet är det djupt problematiskt att den nuvarande S-ledda regeringen inte gör mer för att stävja arbetskraftsexploateringen…

Slutligen är vi djupt oroade över hur integrationen ska lyckas. En stor del av jobben som vare sig kräver lång utbildning eller goda kunskaper i svenska erbjuds utländska medborgare, vilket stänger ute många som sökt skydd i Sverige och behöver en väg in i samhället.

Fortsätter vi såhär kommer vi få gigantiska problem för svensk integration. Det borde även oroa regeringens samarbetspartier Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som drev igenom dagens system.

Det var inte så här det var tänkt att fungera och det är dags att göra om. Ett första steg för regeringen är att agera här och nu. Ett andra vore att sätta sig ned med samarbetspartierna MP, C och L och sätt hårt mot hårt. Så här kan vi inte ha det.

Kristina Edlund och Elias Aguirre, kommunalråd i Linköping (S), debattartikel i Aftonbladet.