ROT och RUT gynnar välbeställda i storstadsregionernas villaförorter

När… jag förklarade hur mycket pengar som slösats på ROT, var det många som ville säga emot mig. Men det fanns faktiskt inga argument som håller under granskning:

Vissa sade att en utebliven skatteintäkt inte är en kostnad. Men precis som det är en kostnad för ett företag att rabattera en vara eller tjänst är en subvention som ROT en kostnad.

Vissa menade att minskningen av svartarbete och nya jobb innebär att ROT är självfinansierande. Men när Riksrevisionen granskade frågan fann de att självfinansieringsgraden var extremt låg, blott 14 procent.

Andra tyckte att byggbranschen behöver stöd, men det är i grunden mycket rimligare att subventionera konstruktionen av nya bostäder under en byggkris än att subventionera verandor.

Mellan 2009 och 2022 kostade ROT ungefär 159 miljarder kronor brutto. Det motsvarar fyra Norrbotniabanan, sju och en halv Slussen eller 24,5 Sydostlänken. Det är 159 miljarder kronor som skulle kunna ha investerats i samhällsnyttiga infrastrukturprojekt, men som istället går till köksrenoveringar i Danderyd.

Och det är just Danderyd som ROT går till. Enligt Riksrevisionen går 35 % av avdraget till den rikaste tiondelen av befolkningen. Danderydsbor får nästan fyra gånger mer per person än de som bor i Sölvesborg.

Anledningen till att ROT består är ungefär samma anledning varför vissa andra reformer, såsom taket på fastighetsavgiften och RUT, består. Det är en reform som gynnar en viktig väljargrupp: välbeställda i storstadsregionernas villaförorter.

God ekonomisk politik bygger på allmänintressen istället för särintressen, även vissa inom högern inser detta. Därför erbjuder jag en olivkvist, om högern avskaffar ROT, kommer jag vara mindre kritisk mot efterföljande skattesänkningar.

Även om jag själv hade sett att de pengar som idag finansierar verandor i Lidingö gick till fler sjuksystrar i vården och lärare i klassrummen.

-Wilma Eklund, förbundsstyrelseledamot i S-studenter, ledarkrönika i Sydöstran

Läs mer https://www.sydostran.se/ledare/gastkronika-rot-avdraget-och-brodkoer/