Regeringens klåfingriga forskningspolitik

Vetenskapsrådet har som främsta uppgift att fördela statliga forskningsmedel. Det tar in ansökningar, värderar vad som är bra forskning och betalar ut medel motsvarande ungefär 8 miljarder kronor varje år.

Ett av områdena de finansierar är utvecklingsforskning. Forskning som enligt Vetenskapsrådet har till syfte att “stärka svensk forskning av högsta kvalitet med särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer”.

Det här, forskning för fattigdomsbekämpning i låginkomstländer, har tydligen skavt i regeringen och Tobias Billström, så i slutet av juni fattade de beslutet att ändra Vetenskapsrådets budget och omgående dra in alla nya anslag till området.

Dumsnålheten, och stressen, är så absurd att det knappt går att ta på. Det här gäller alltså inte från nästa år, utan från i förra veckan, allt jobb som lagts på ansökningsprocessen i år har gjorts om intet. Alla arbetstimmar förgäves.

Regeringen motiverar sig med att det är krig i Ukraina. Som om forskning om hur vi ska hantera konsekvenserna av klimatförändringarna inte skulle behövas då. Gissa om den här typen av klåfingrig nonchalans kommer att kosta i framtiden.

Mattias Gönczi, ledare i Syre.