Redan i dag är låglönearbetare arbetande fattiga

Från högern kommer nu protesterna om att det blev för mycket. Inte från höjdarna förstås, de fattar bättre än att politiskt recensera utfallet i en avtalsrörelse öppet.

Men i alla fall en moderat politiskt sakkunnig på justitiedepartementet kan ändå inte motstå, utan rasar mot just handelsavtalet och menar att speciellt höjningen av minimilönerna är problematisk. “Världens högsta ingångslöner blir nu ännu högre”, twittrar denne moderat. “Ska fler kunna ta sig in på arbetsmarknaden, särskilt en som är ny i Sverige, kan det här racet inte fortsätta.”

Det är ett intressant politiskt utspel i vad som kan vara den känsligaste avtalsrörelsen på flera decennier. En där facken dragit på sig kritik från medlemmarna för att inte ha krävt bättre inflationskompensation och en där arbetsgivarsidan inte kan låta bli att betala ut höga bonusar till chefer samtidigt som de förklarar hur viktigt det är att arbetstagarna behärskar sina krav.

Intressant även för att högern har inte riktigt vågat prata sänkta ingångslöner de senaste åren. De har fokuserat på det där bidragstaket de vill få på plats, så att det ska “löna sig att jobba”. Det är verkligen den enda strategin: att pressa ner bidragen så att även löner man inte kan leva på ska kännas som en vinst. För parallellt med det vill man ju, även om man inte säger det speciellt högt längre, också sänka de lägsta lönerna.

“Låg lön är bättre än ingen lön”, “trösklarna in på arbetsmarknaden är för höga”, “enkla jobb som inte kräver så mycket utbildning måste bli billigare för arbetsgivarna”. Så har det låtit länge. En sänkning av ingångslönerna på 25–30 procent är siffror som slängts fram i olika politiska sammanhang.

25 procents lägre ingångslön för anställda inom Kommunals område (för den som saknar utbildning och erfarenhet men är över 19 år), skulle betyda att bruttolönen pressas till knappt 15 000 kronor för en heltidstjänst. Fast en sån är det inte alla som har. I de kommunala verksamheterna arbetar var tredje anställd deltid, trots att de både kan och vill jobba mer.

Ungefär likadant ser det ut inom Handels. Lite högre löner men ännu fler jobbar i gengäld deltid. Redan i dag har många av dessa låglönearbetare blivit arbetande fattiga.

En grupp som växt de senaste par decennierna, de som trots att de har ett jobb och en handfull jobbskatteavdrag inte har en inkomst som räcker. Och det är så länge de är friska och på jobbet.

Susanne Sjöstedt, ledare i Värmlands Folkblad.