Populistiska utspel haglar inför riksdagsvalet 

Valdagen närmar sig och de populistiska förslagen haglar allt mer tätt. Den gångna veckan måste nästan något slags rekord ha satts då absurda utspel följde på varandra.

Det började i tisdags förra veckan med att Liberalerna ville språktesta alla tvååringar och införa förskoleplikt för dem med “bristfälliga svenskkunskaper”. Om föräldrarna vägrar att skriva in sina barn kan de komma att tvångsomhändertas av socialtjänsten. Det finns många frågor man kan ställa sig här, till exempel hur liberalt det är att tvångsomhänderta barn bara för att de inte behärskar svenska.

I fredags kom Kristdemokraternas utspel om ett Reva 2.0 där man ska dna-testa människor vid utlänningskontroller. Alla som kommer ihåg det stora Reva-projektet 2009–2014 minns att det fick väldigt mycket, och väldigt rättmätig, kritik. Polisen hade inget sätt att se vilka som befann sig i Sverige utan tillstånd, så därför ägnade man sig åt så kallad etnisk profilering – det vill säga, man kontrollerade människor baserat på deras hudfärg. Inget säger att det skulle bli bättre den här gången…

Moderaterna ville inte vara sämre utan följde samma dag upp med att barn i utsatta områden ska adhd-screenas för att förebygga brott. Inte nog med att det är ett diskriminerande förslag (varför är det bara barnen i utsatta områden som ska screenas?), man sätter dessutom ett likhetstecken mellan adhd och kriminalitet.

Och så har vi Sverigedemokraterna då. Att räkna upp alla deras populistiska och främlingsfientliga förslag skulle ta hela tidningen i anspråk. Men om vi ska dra något ur mängden kan vi väl ta det tidstypiska förslaget om att byta namn på Kriminalvården till Straffverket. Nu är det slut på daltandet, att personer som har begått brott också kan vara offer och att de kan behöva stöd och hjälp för att komma tillbaka till samhället, tycks inte existera i brunhögerns universum…

När Magdalena Andersson höll sommartal i söndags ägnade hon förstås också större delen av talet åt att prata om brott och straff. Bland annat vill hon att polisen ska få genomföra husrannsakan utan någon konkret brottsmisstanke.

Det räcker nu. Det är sant att vi har problem med kriminalitet, men ingenting kommer bli bättre av att alla människor från andra länder pekas ut som potentiella brottslingar eller oansvariga föräldrar – tvärtom. Vad som behövs är mer resurser till skola och socialtjänst, mer förebyggande och mindre misstänkliggörande. Bara så kan vi lösa problemen på sikt.

Valdemar Möller, ledare i Syre.